Co to jest czystość i jak ją ocenić?

Korzystanie z ATP i co to jest?

ATP jest skrótem dla trifosforanu adenozyny. Jest to uniwersalny nośnik energii obecny we wszystkich żywych komórkach i materiach organicznych, w tym w komórkach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. Można go znaleźć nawet w płynach ustrojowych, owadach, bakteriach, drożdżach i pleśniach.

• Po czyszczeniu wszystkie źródła ATP powinny zostać znacznie zmniejszone,

• Wykrywanie ATP na powierzchni wskazuje na obecność materii biologicznej niewidocznej gołym okiem,

• Mierzy się go poprzez naturalną, emitującą światło reakcje biologiczną w procesie zwanym bioluminescencją.

Korzyści z monitorowania ATP

• Natychmiastowy dostęp do wyniku pomiaru czystości, umożliwiający szybkie podjecie działań,

• Szybka metoda testowania, minimalny koszt i prostota w użyciu,

• Poprawa poziomu czystości i higieny dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej,

• Optymalizacja procedur czyszczenia i zmniejszenie zużycia środków chemicznych,

• Standaryzacja poziomu czystości.

Co to jest test poślizgu i dlaczego jest tak ważny

• Standaryzowany test naukowy - mierzy długość drogi, jaką wykonuje przyrząd sunący w poślizgu na badanej powierzchni,

• Mierzy wyniki usuwania większości zabrudzeń i drobnoustrojów, które mogą unieść się w powietrze, a następnie dostać do dróg oddechowych człowieka,

• Zobaczysz różnicę skuteczności Trio-Split Technology™ w porównaniu z innymi mopami!