Plany pracy

Dla osiągania bezpiecznego poziomu czystości przestrzegaj procedur prowadzenia prac porządkowych

Skuteczne zapobieganie infekcjom można osiągnąć wyłącznie dzięki
kompleksowemu utrzymaniu higieny. W okresie zagrożenia epidemicznego,
powierzchnie dotykowe wymagają wyjątkowej staranności
oraz zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji.

Poniżej udostępniamy do pobrania plany pracy dla czyszczenia i dezynfekcji typowych miejsc i stanowisk pracy.

Zanim rozpoczniesz pracę zapoznaj się z instrukcjami:
• instrukcją użycia ścierki i-fibre
(dla skutecznego wykorzystania jej całej powierzchni czyszczącej)
• instrukcją bezpiecznego zdejmowania rękawic ochronnych

Wykonaj czyszczenie, a nastepnie według tej samej procedury dezynfekcję
(stosując środki do szybkiej dezynfekcji).

Plany są przygotowane jako pliki PDF w formacie A4
i gotowe do wydrukowania


Co to jest czystość i jak ją ocenić?

Korzystanie z ATP i co to jest?

ATP jest skrótem dla trifosforanu adenozyny. Jest to uniwersalny nośnik energii obecny we wszystkich żywych komórkach i materiach organicznych, w tym w komórkach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. Można go znaleźć nawet w płynach ustrojowych, owadach, bakteriach, drożdżach i pleśniach.

Urządzenia monitorowania higieny na obecność ATP wykorzystują reakcję bioluminescencji. W trakcie badania system mierzy bardzo niskie poziomy światła. Im wyższy poziom ATP, tym więcej światła powstaje w rekcji bioluminescencji, co wskazuje na obecność zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub organicznego. Wynik testu ATP pozwala ocenić stopień zabrudzenia oraz jakość oczyszczenia powierzchni.

• Podczas mycia powierzchni poziom ATP obniża się, zmniejsza się mierzona ilość światła, co oznacza, że wszystkie źródła ATP powinny zostać znacznie zmniejszone,

• Wykrywanie ATP na powierzchni wskazuje na obecność materii biologicznej niewidocznej gołym okiem,

• Mierzy się go poprzez naturalną, emitującą światło reakcje biologiczną w procesie zwanym bioluminescencją.

Korzyści z monitorowania ATP

• Natychmiastowy dostęp do wyniku pomiaru czystości, umożliwiający szybkie podjecie działań,

• Szybka metoda testowania, minimalny koszt i prostota w użyciu,

• Poprawa poziomu czystości i higieny dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej,

• Optymalizacja procedur czyszczenia i zmniejszenie zużycia środków chemicznych,

• Standaryzacja poziomu czystości.

Urządzeniem do monitoringu zanieczyszczeń biologicznych jest luminometr, wskaźnik czystości.

Jego działanie oparte jest na detekcji ATP (adenozynotrójfosforanu) obecnego w drobnoustrojach i pozostałościach organicznych.

Poziomy czystości ATP

Ultra czysto Sterylne powierzchnie i obszary przygotowania żywności 0 – 10
Bardzo czysto Krytyczne punkty dotykowe 11 – 30
Czysto Typowa wydajność ściereczek z mikrofibry i średnie wymagania czystości dla podłóg 31 – 80
Trochę brudno Uwaga: Powierzchnie powinny być wyczyszczone i występuje pewne ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi 81 – 200
Brudno Ostrzeżenie: Powierzchnie trzeba wyczyścić i występuje średnie ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi 201 – 500
Bardzo brudno Zagrożenie: Powierzchnie muszą być wyczyszczone i występuje średnie do wysokiego ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi 501 – 1000
Szczególnie brudno Zagrożenie: Powierzchnie muszą być wyczyszczone i występuje wysokie ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi >1000

Test poślizgu, dlaczego jest on tak ważny?

• Standaryzowany test naukowy – mierzy długość drogi, jaką wykonuje przyrząd sunący w poślizgu na badanej powierzchni,

• Test mierzy wyniki usuwania większości zabrudzeń i drobnoustrojów, które mogą unieść się w powietrze, a następnie dostać do dróg oddechowych człowieka,

Wykonaj test przed rozpoczęciem czyszczenia i po jego zakończeniu.

Wykorzystaj testy do oceny efektów z zastosowanymi narzędziami / urządzenia i użytymi środkami do czyszczenia:

  1. oczekiwany i osiągnięty poziom czystości,
  2. poświęcony czas na wykonanie prac,
  3. koszty prac
  4. oszczędności wody i środków chemicznych.

Zobacz różnicę skuteczności Trio-Split Technology™ w porównaniu z innymi mopami! Wykonaj test przed użyciem i-fibre


Zapobieganie infekcjom z i-fiber®

Innowacyjna konstrukcja fibry TRIO-Split™ zapewnia większą skuteczność czyszczenia niż innymi mopami:
• Redukuje zużycie wody i chemii do 95%
• Redukuje bakterie do 99.9%
• Oszczędza czas i pieniądze
• Wygląda czyściej i lepiej się prezentuje
Kanały zabrudzeń – Inteligentne włókna fibry utrzymują te kanały otwarte, dając więcej miejsca do gromadzenia zarazków, pyłów oraz pozwalają lepiej rozprowadzać środki dezynfekujące.

Siatkowy podkład
– przepuszczalna ażurowa warstwa PreTreats zastosowana w mopach i padach pozwala łatwo i szybko nasączać je roztworem oraz wypłukać brud, co zmniejsza koszty prania nawet o 60%.
Skuteczne płukanie można wykonać w ciągu kilku sekund.

Podwójne szwy
– trwałe podwójne szwy krzyżowe, zapobiegają
zaciąganiu pętelek i są trwalsze w większej liczbie cykli prania oraz użytkowania.

i-fiber zostały stworzone, aby lepiej i dłużej czyścić.
Gwarantowane jest wykonanie ponad 1000 cykli prania.


Mikrofibra

Co to jest mikrofibra?

Mikrofibra jest włóknem syntetycznym mniejszym niż jeden denier (10 µm), które jest 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Mikrowłókno w procesie tkania fibry jest łączone w większe sploty. Włókna są zwijane, jak mikroskopijna lina, a następnie wplecione w produkty do czyszczenia dzięki czemu mogą zatrzymywać drobnoustroje oraz zabrudzenia stałe i płynne. Ich pasma można zobaczyć gołym okiem.

W przeciwieństwie do innych rodzajów mikrowłókien, które są dzielone tylko raz, Inteligent Fiber Trio-Spit Technology ™ wykracza poza standard poprzez trój- krotne rozdzielenie jej włókien. Dzięki temu i-fiber może zatrzymywać więcej drobnoustrojów, zanieczyszczeń i środków czyszczących, zwiększając produktywność.

Czyszczenie mikrofibrą i-fiber® vs ściereczki jednorazowe w dezynfekcji

i-fiber® absorbuje więcej płynu niż jednorazowe ściereczki
gwarantując równomierne jego rozprowadzenie i przez to
zapewniając odpowiedni czas działania środka dezynfekującego.

Środek dezynfekujący musi pozostać mokry na powierzchni
przez wymagany czas dezynfekcji zgodnie z podanym czasem użycia wg etykiety.

i-fiber® wykorzystuje technologie Trio-Split Technology™ dzięki czemu
zbiera wielokrotnie więcej patogenów i brudu na o wiele większych powierzchniach
w porównaniu z chusteczkami jednorazowymi, które głównie nakładają roztwór
na niewielką powierzchnię.

i-fiber® nadaje się do ponownego użycia po praniu w przeciwieństwie
do niebiodegradowalnych jednorazowych chusteczek.
Użycie jednorazowych chusteczek bardzo podnosi koszty czyszczenia.

Mikrofibra vs. tradycyjny mop bawełniany

Bawełna absorbuje, mikrofibra chwyta

Co najważniejsze, bawełna wchłania ciecze do włókna podczas, gdy mikrofibra zatrzymuje płyny, bakterie i pyły na zewnątrz włókna.

Zdecydowanie lepsza jest mikrofibra. W porównaniu z tradycyjnym mopem i wiadrem, mikrofibra jest oczywistym wyborem.

Mikrofibra czyści lepiej, ma dłuższą żywotność i jest bardziej opłacalna. W praniu łatwo uwalnia zarazki i zabrudzenia podczas cyklu prania/płukania, stając się czystą i zregenerowaną do kolejnego użycia.


Redukcja drobnoustrojów

Informacje na temat czyszczenia powierzchni
oraz zabijania bakterii, wirusów i grzybów
są często źle rozumiane.

Przedstawiamy kilka ogólnych informacji,
dla lepszego zrozumienia różnic
w czyszczeniu, sanityzacji i dezynfekcji.

Informacje te pomogą lepiej chronić ludzi,
by zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie.

Czyszczenie

Czyszczenie usuwa brud i pyły z powierzchni,
ale podczas czyszczenia pozostaje na niej jeszcze wiele alergenów i mikroorganizmów.
Większość narzędzi czyszczących nie usuwa tych zanieczyszczeń, a jedynie je rozmazuje.
Aby podczas czyszczenia usuwać również drobnoustroje,
użyj sprawdzonej mikrofibry z 99,9% skutecznością usuwania bakterii.

Sanityzacja

Sanityzacja powierzchni ma na celu eliminacje
możliwie dużej liczby drobnoustrojów na powierzchniach
i przedmiotach codziennego użytku. Proces ten
przeprowadza się z użyciem zwykłych środków myjących.

Użycie środka dezynfekcyjnego może zmniejszyć
liczbę drobnoustrojów o 99,9% (redukcja wysokiego poziomu),
ale nie wyklucza wtórnych zanieczyszczeń krzyżowych spowodowanych
przez dotykanie różnych powierzchni.

Dezynfekcja

W procesie dezynfekcji niszczone są wirusy,
bakterie i grzyby, ale jest to ściśle zależne
od rodzaju użytego środka i jego stężenia
oraz czasu działania.

Im wyższy jest poziom dezynfekcji,
tym mniej drobnoustrojów pozostaje na powierzchni.
Każdy środek dezynfekujący ma określony poziom
redukcji oraz czas działania wymagany do zabicia
określonych drobnoustrojów na dezynfekowanej powierzchni.

Ważnym elementem procesu dezynfekcji jest określony dla tego procesu czas działania

Czas działania to czas, przez jaki środek dezynfekujący
musi pozostać mokry na dezynfekowanej powierzchni
w celu zabicia drobnoustrojów. Czas ten dla każdego środka
dezynfekującego jest podany na jego etykiecie. Jeśli powierzchnia
wyschnie przed określonym czasem działania, to środek dezynfekujący
nie zniszczy drobnoustrojów, a powierzchnia nie może być
uznana za bezpieczną.

Poziom redukcji drobnoustrojów

Poziom
redukcji
Współczynnik
skuteczności
Żywe
bakterie
poziom 190%100.000
poziom 299%10.000
poziom 399,9%1.000
poziom 499,99%100
poziom 599,999%10
poziom 699,9999%1
   

Poziom redukcji jest terminem
stosowanym do pokazania
względnej liczby drobnoustrojów
wyeliminowanych z powierzchni
przez czyszczenie i dezynfekcję.

Poziom redukcji określa,
jak skutecznie środek dezynfekujący
niszczy patogeny.

Musimy pamiętać, że mikroorganizmy rozmnażają się szybko, i tak:

1 mikroorganizm podwaja się co 20 minut, co oznacza, że w 1 godzinę
1 mikroorganizm rozmnoży się do 8.

Oznacza to, ze za 8 godzin 1 mikroorganizm rozmnoży się do 1 000 000
mikroorganizmów. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać bardzo wysoki
poziom redukcji, który zmniejsza liczbę obecnych patogenów.

Sprawdź aktualną listę zatwierdzonych do obrotu w Polsce środków biobójczych (kliknij tutaj)

 


Jak sprzątać miejsce pracy, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.


Odpowiedzią jest czyszczenie i odkażanie miejsc najbardziej zagrożonych przenoszeniem patogenów czyli wszelkich powierzchni dotykowych. Mogą one stanowić źródło bezpośredniego i pośredniego rozprzestrzeniania infekcji między osobami, które mają dotykowy kontakt z nimi. Skuteczne zapobieganie infekcjom można osiągnąć wyłącznie dzięki kompleksowemu utrzymaniu higieny.
W okresie podwyższonego reżimu sanitarnego spowodowanego zagrożeniami epidemiologicznymi, miejsca te wymagają szczególnej uwagi oraz zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji. Częstotliwość czyszczenia i odkażania należy wykonywać w zależności od ich stopnia ich użytkowania i potencjalnego dostępu osób mogących przenosić patogeny.

Główne powierzchnie dotykowe stanowiące dzisiaj zagrożenie

Recepcja, strefa wejścia i obszary wspólne

• klamki do drzwi i okien i powierzchnie wokół klamek
• blat recepcji
• stojaki na ulotki i czasopisma
• krzesła i fotele (punkty dotykowe)
• stoliki, szafki, meble (punkty dotykowe)
• przyciski przywołania i sterowania windy
• poręcze schodowe
• przełączniki oświetlenia oraz zmywalne powierzchnie wokół nich
• termostaty przy grzejnikach
• sterowniki klimatyzacji i wentylacji

Sanitariaty

• klamki do drzwi i okien oraz powierzchnia wokół klamek
• przełączniki oświetlenia oraz zmywalne powierzchnie wokół nich
• baterie umywalkowe, krany
• blaty przy umywalkach
• dozowniki mydła, ręczników i papieru toaletowego
• pokrywa pojemnika na śmieci
• przyciski spłukiwania
• deski sedesowe
• uchwyty szczotek toaletowych

Kuchnia / kantyna

• klamki do drzwi i okien oraz powierzchnie wokół klamek
• krawędzie drzwi
• przełączniki oświetlenia oraz zmywalne powierzchnie wokół nich
• krany, baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
• dozownik mydła, ręczników i serwetek
• uchwyty i elementy sterowania (włączniki, pokrętła, przyciski, itp.) urządzeń kuchennych (lodówka, kuchenka, zmywarka, czajnik, ekspres do kawy, dystrybutor wody)
• uchwyty szafek i szuflad
• blaty szafek kuchennych i stołów
• pokrywy pojemników na odpady

Miejsce pracy

• klawiatura i mysz komputerowa
• wyłączniki monitorów oraz ekrany dotykowe
• obszar roboczy blatu biurka i szuflada na klawiaturę
• aparaty telefoniczne i zestawy słuchawkowe
• uchwyty szafek i szuflad oraz punkty dotykowe regałów
• krzesła i fotele biurowe (punkty dotykowe)
• uchwyty, szuflady oraz elementy sterowania urządzeniami (drukarka, kopiarka, skaner, niszczarka, itp.)
• piloty zdalnego sterowania i sterowniki (TV, projektor, sprzęt audio, klimatyzacja, wentylacja itp.)


Jak pokonać CoVid-19

Co to jest koronawirus

Koronawirus SARS-CoV-2 to wirus występujący u zwierząt i powodujący u nich choroby (układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego oraz wątroby). Wirusy te często mutują i mają dużą zdolność do zakażania nowych gatunków. Przenoszą się na ludzi wywołując dużą śmiertelność zwłaszcza wśród osób o obniżonej barierze ochronnej

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce stwierdzono w dniu 4 marca 2020.

Koronawirus SARS-CoV-2 z chińskiego Wuhanu, który wywołuje chorobę COVID-19, pojawił się już w około 90 krajach. Potwierdzono ponad 114 tysięcy przypadków zakażenia. Od początku epidemii zmarło ponad 4 tysiące osób.

Naukowcy z Centrum Nauki o Systemach i Inżynierii amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przedstawiają na aktualizowanej na bieżąco interaktywnej mapie, zaznaczone miejsca, gdzie wykryto zakażenia koronawirusem, zgony oraz wyleczone osoby.

Sprawdź też mapę w czasie rzeczywistym poniżej:

Jak przenosi się koronawirus SARS-CoV-2

 

Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy.

Wirus może także zostać przeniesiony,
kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu,
na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej),
a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.

Poznaj wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w walce z koronawirusem