ICon Air Healer® – oddychaj zdrowo

Urządzenie, które nie tylko oczyszcza, ale przywraca powietrzu jego życiodajną moc!

ICon Air Healer Pro - to urządzenie, które w procesie oczyszczania powietrza zabija groźne mikroby (wirusy i bakterie), rozkłada lotne związki organiczne (LZO), dzięki czemu zanieczyszczenia tracą toksyczne właściwości. Pozostałości tych zanieczyszczeń i pyły (PM) są zatrzymywane przez filtry o najwyższej skuteczności HEPA 14.

Oczyszczone powietrze posiada najwyższą klasę czystości powietrza MERV-19.

 • Innowacyjna technologia oczyszczania powietrza,
 • Bezkonkurencyjna skuteczność czyszczenia,
 • Wysoka wydajność,
 • Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji,
 • System praktycznie bezobsługowy.

ICon Air Healer to profesjonalne rozwiązanie dla zastosowań komercyjnych.
Przeznaczone do średnich i dużych pomieszczeń, nawet do 500 metrów kwadratowych!

Idealny do skutecznego oczyszczania dużej ilości powietrza znacznie szybciej, niż potrafi jakikolwiek konkurencyjny produkt.

ale także do:
• laboratorium,
• zakładu produkcji leków i kosmetyków.
• montowni mechaniki precyzyjnej,
• montowni elektroniki,

... i innych miejscach, gdzie absolutna czystość powietrza ma kluczowe znaczenie…

90% czasu spędzasz w budynkach, w których jakość powietrza jest do 10 razy gorsza, niż na zewnątrz

W pomieszczeniach powietrze może być zanieczyszczone wieloma groźnymi czynnikami, pochodzącymi z 3 grup:

Cząsteczki stałe
PM0,3 PM2,5 PM10, czy alergeny,
np pyłki roślin

Źródło pochodzenia:

 • przemysł np. energetyczny,
 • transport,
 • domowe piece.

Lotne Związki Organiczne (LZO)
liczna grupa substancji m.in.
benzen czy formaldehyd

Źródło pochodzenia:

 • środki czyszczące i dezynfekujące,
 • kosmetyki,
 • materiały budowlane np. kleje, farby .

Mikroorganizmy
zwłaszcza bakterie, wirusy i grzyby

Źródło pochodzenia:

 • człowiek (ślina, pot itp.),
 • sierść zwierząt,
 • systemy HVAC.

Wszystkie zanieczyszczenia mają negatywny wpływ na Twoje zdrowie krótko i długoterminowo.
Niektóre z zanieczyszczeń stanowią nawet śmiertelne niebezpieczeństwo.
Wszystkie wywołują choroby, uszkadzają organy, przykładowo :

Mózg
migreny,
zaburzenie poznawcze
udar,ryzyko choroby
Alzheimera

Serce
arytmia, przewlekła
niewydolność serca,
zwiększone ryzyko
zawału

Płuca
astma,
częste infekcje i kaszel,
zapalenie oskrzeli,
nowotwór płuc

Wątroba
przewlekła choroba wątroby

Nerki
kłębuszkowate
zapalenie,
przewlekła choroba nerek

Inne poważne skutki:
podrażnienia oczu i skóry
infekcje górnych dróg
oddechowych
alergie
upośledzenie układu
odpornościowego

Oddychanie czystym i zdrowym powietrzem znacznie poprawi twoje zdrowie, dobre samopoczucie i wydajność.

Abyś mógł oddychać zdrowym powietrzem,
stworzyliśmy Air Healer, rewolucyjną nową klasę produktów,
z najbardziej zaawansowaną technologią FS-ACT.

Zasada oczyszczania powietrza ICon Pro

ICon Pro to system o wysokiej wydajności, poprawiający jakość powietrza w powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych lub roboczych do 500 m. kw.

Dzięki innowacyjnej technologii FS-ACT ICon Pro:

 • odfiltrowuje wszystkie pyły i cząstki (PM) do poziomu MERV 19 (najwyższy osiągany poziom oczyszczenia),
 • niszczy wszystkie drobnoustroje, w tym wirusy, światłem UVC i technologią PCO,
 • bezpiecznie neutralizuje wszystkie LZO w fotokatalitycznej komorze utleniania zaprojektowanej przez partnera technologicznego NASA,
 • przywraca w pomieszczeniach krystalicznie czyste i zdrowe powietrze.

Skuteczność technologii neutralizacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych potwierdziły między innymi badania i modele komputerowe prowadzone na Uniwersytecie Kolorado (Boulder, USA).

Komora Neutralizacyjna ICon’a niszczy, neutralizuje wszystkie mikroorganizmy, w tym wirusy w 99,9999%

Praktyczne badania skuteczności eliminacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych przez ICon Pro,
przeprowadzono także na Politechnice krakowskiej (Kraków, Polska) w marcu 2020.

ICon Pro pracujący w badaniu w czasie 15 godzin w pomieszczeniach z zanieczyszczonym krakowskim powietrzem zredukował ilość kolonii mikroorganizmów w powietrzu, o średnio : 80%

ICon Pro perfekcyjnie usuwa z powietrza,
nawet najdrobniejsze cząstki stałe, tzw. PM
(Particulate Matter).

Badania skuteczności usuwania pyłów, cząsteczek stałych (PM) przeprowadzono na Uniwersytecie Tsinghua (Pekin, Chiny)

W testowych warunkach potwierdzono wysoką skuteczność technologii FS-ACT.
Po 21 godzinach w pomieszczeniu zanotowano redukcję PM:
91% dla cząstek ≥0,3µ
94% dla cząstek ≥0,5µ
95% dla cząstek ≥1,0µ
96% dla cząstek ≥2,5µ

Ilość cząstek PM≥0,3µ i większych w powietrzu
wylotowym ICon’a wynosi 0,00ppm !!!

Włącz ICon Pro i oddychaj swobodnie najczystszym powietrzem, jak nigdy dotąd:

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami, zadzwoń lub napisz