Redukcja drobnoustrojów

Informacje na temat czyszczenia powierzchni
oraz zabijania bakterii, wirusów i grzybów
są często źle rozumiane.

Przedstawiamy kilka ogólnych informacji,
dla lepszego zrozumienia różnic
w czyszczeniu, sanityzacji i dezynfekcji.

Informacje te pomogą lepiej chronić ludzi,
by zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie.

Czyszczenie

Czyszczenie usuwa brud i pyły z powierzchni,
ale podczas czyszczenia pozostaje na niej jeszcze wiele alergenów i mikroorganizmów.
Większość narzędzi czyszczących nie usuwa tych zanieczyszczeń, a jedynie je rozmazuje.
Aby podczas czyszczenia usuwać również drobnoustroje,
użyj sprawdzonej mikrofibry z 99,9% skutecznością usuwania bakterii.

Sanityzacja

Sanityzacja powierzchni ma na celu eliminacje
możliwie dużej liczby drobnoustrojów na powierzchniach
i przedmiotach codziennego użytku. Proces ten
przeprowadza się z użyciem zwykłych środków myjących.

Użycie środka dezynfekcyjnego może zmniejszyć
liczbę drobnoustrojów o 99,9% (redukcja wysokiego poziomu),
ale nie wyklucza wtórnych zanieczyszczeń krzyżowych spowodowanych
przez dotykanie różnych powierzchni.

Dezynfekcja

W procesie dezynfekcji niszczone są wirusy,
bakterie i grzyby, ale jest to ściśle zależne
od rodzaju użytego środka i jego stężenia
oraz czasu działania.

Im wyższy jest poziom dezynfekcji,
tym mniej drobnoustrojów pozostaje na powierzchni.
Każdy środek dezynfekujący ma określony poziom
redukcji oraz czas działania wymagany do zabicia
określonych drobnoustrojów na dezynfekowanej powierzchni.

Ważnym elementem procesu dezynfekcji jest określony dla tego procesu czas działania

Czas działania to czas, przez jaki środek dezynfekujący
musi pozostać mokry na dezynfekowanej powierzchni
w celu zabicia drobnoustrojów. Czas ten dla każdego środka
dezynfekującego jest podany na jego etykiecie. Jeśli powierzchnia
wyschnie przed określonym czasem działania, to środek dezynfekujący
nie zniszczy drobnoustrojów, a powierzchnia nie może być
uznana za bezpieczną.

Poziom redukcji drobnoustrojów

Poziom
redukcji
Współczynnik
skuteczności
Żywe
bakterie
poziom 190%100.000
poziom 299%10.000
poziom 399,9%1.000
poziom 499,99%100
poziom 599,999%10
poziom 699,9999%1
   

Poziom redukcji jest terminem
stosowanym do pokazania
względnej liczby drobnoustrojów
wyeliminowanych z powierzchni
przez czyszczenie i dezynfekcję.

Poziom redukcji określa,
jak skutecznie środek dezynfekujący
niszczy patogeny.

Musimy pamiętać, że mikroorganizmy rozmnażają się szybko, i tak:

1 mikroorganizm podwaja się co 20 minut, co oznacza, że w 1 godzinę
1 mikroorganizm rozmnoży się do 8.

Oznacza to, ze za 8 godzin 1 mikroorganizm rozmnoży się do 1 000 000
mikroorganizmów. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać bardzo wysoki
poziom redukcji, który zmniejsza liczbę obecnych patogenów.

Sprawdź aktualną listę zatwierdzonych do obrotu w Polsce środków biobójczych (kliknij tutaj)