Co to jest czystość i jak ją ocenić?

Korzystanie z ATP i co to jest?

ATP jest skrótem dla trifosforanu adenozyny. Jest to uniwersalny nośnik energii obecny we wszystkich żywych komórkach i materiach organicznych, w tym w komórkach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. Można go znaleźć nawet w płynach ustrojowych, owadach, bakteriach, drożdżach i pleśniach.

Urządzenia monitorowania higieny na obecność ATP wykorzystują reakcję bioluminescencji. W trakcie badania system mierzy bardzo niskie poziomy światła. Im wyższy poziom ATP, tym więcej światła powstaje w rekcji bioluminescencji, co wskazuje na obecność zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub organicznego. Wynik testu ATP pozwala ocenić stopień zabrudzenia oraz jakość oczyszczenia powierzchni.

• Podczas mycia powierzchni poziom ATP obniża się, zmniejsza się mierzona ilość światła, co oznacza, że wszystkie źródła ATP powinny zostać znacznie zmniejszone,

• Wykrywanie ATP na powierzchni wskazuje na obecność materii biologicznej niewidocznej gołym okiem,

• Mierzy się go poprzez naturalną, emitującą światło reakcje biologiczną w procesie zwanym bioluminescencją.

Korzyści z monitorowania ATP

• Natychmiastowy dostęp do wyniku pomiaru czystości, umożliwiający szybkie podjecie działań,

• Szybka metoda testowania, minimalny koszt i prostota w użyciu,

• Poprawa poziomu czystości i higieny dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej,

• Optymalizacja procedur czyszczenia i zmniejszenie zużycia środków chemicznych,

• Standaryzacja poziomu czystości.

Urządzeniem do monitoringu zanieczyszczeń biologicznych jest luminometr, wskaźnik czystości.

Jego działanie oparte jest na detekcji ATP (adenozynotrójfosforanu) obecnego w drobnoustrojach i pozostałościach organicznych.

Poziomy czystości ATP

Ultra czysto Sterylne powierzchnie i obszary przygotowania żywności 0 – 10
Bardzo czysto Krytyczne punkty dotykowe 11 – 30
Czysto Typowa wydajność ściereczek z mikrofibry i średnie wymagania czystości dla podłóg 31 – 80
Trochę brudno Uwaga: Powierzchnie powinny być wyczyszczone i występuje pewne ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi 81 – 200
Brudno Ostrzeżenie: Powierzchnie trzeba wyczyścić i występuje średnie ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi 201 – 500
Bardzo brudno Zagrożenie: Powierzchnie muszą być wyczyszczone i występuje średnie do wysokiego ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi 501 – 1000
Szczególnie brudno Zagrożenie: Powierzchnie muszą być wyczyszczone i występuje wysokie ryzyko skażenia bakteriami chorobotwórczymi >1000

Test poślizgu, dlaczego jest on tak ważny?

• Standaryzowany test naukowy – mierzy długość drogi, jaką wykonuje przyrząd sunący w poślizgu na badanej powierzchni,

• Test mierzy wyniki usuwania większości zabrudzeń i drobnoustrojów, które mogą unieść się w powietrze, a następnie dostać do dróg oddechowych człowieka,

Wykonaj test przed rozpoczęciem czyszczenia i po jego zakończeniu.

Wykorzystaj testy do oceny efektów z zastosowanymi narzędziami / urządzenia i użytymi środkami do czyszczenia:

  1. oczekiwany i osiągnięty poziom czystości,
  2. poświęcony czas na wykonanie prac,
  3. koszty prac
  4. oszczędności wody i środków chemicznych.

Zobacz różnicę skuteczności Trio-Split Technology™ w porównaniu z innymi mopami! Wykonaj test przed użyciem i-fibre