Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://i-teampolska.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
i-team Polska Sp. z o.o., ul. Tyniecka 126 C, 30-376 Kraków

i-team Polska Sp. z o.o. stosuje procedury przetwarzania danych zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych informuje, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane, jakie środki bezpieczeństwa i-team Polska stosuje w celu ich ochrony i jakie prawa mają osoby udostępniające swoje dane. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych  lub praw Użytkownika, której dotyczą, prosimy o kontakt:

Administrator danych
i-team Polska Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 126 C
30-376 Kraków
e-mail: iod@i-teampolska.pl

1. Zbieranie, użytkowanie i przechowywanie danych osobowych

i-team Polska Sp. z o.o. zbiera dane osobowe związane z realizacją transakcji sprzedażowych, wykonywania usług serwisowych oraz prowadzenia akcji marketingowych. Są to dane identyfikujące osobę jako reprezentanta firmy do której skierowany jest kontakt i-team Polska.  Dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy zostaną one podane przez osoby dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. W zależności od danego zakresu i-team Polska wykorzysta podane dane osobowe do odpowiedzi na zapytania, do realizacji zamówienia lub swoich usług oraz do celów związanych z marketingiem i-team Polska.

Serwis sprzętu

Jeśli Użytkownik skorzysta z udostępnionego formularza zgłoszenia serwisowego na stronie internetowej i-teampolska.pl, zapiszemy następujące informacje w celu zrealizowania zgłoszonej usługi.
a) pobierane będą dane niezbędne do realizacji i przetwarzania zamówienia usługi z zastosowaniem obowiązkowych pól: imię i nazwisko, adres e-mail, adres (adres do faktury oraz ewentualnie inny adres dostawy) oraz dane dotyczące urządzenia. Dane będą wykorzystywane tylko do realizacji zlecenia.
b) Przechowywanie danych zamówienia.
W przypadku przekazania danych do i-team Polska, dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji  transakcji, oraz obowiązkowo przez przewidziany ustawą okres dla przechowywania danych. Przedłużenie terminu przechowywania danych celem wypełnienia obowiązków odnośnie do przechowywania danych odbywa się zgodnie z art. 6 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Formularze kontaktowe

Jeśli Użytkownik skontaktuje się z i-team Polska za pomocą formularza kontaktowego na stronie i-teampolska.pl, podane dane zostaną zapisane w celu przekazania wiadomości do właściwej osoby kontaktowej. Rozpatrywanie zapytania musi się odbyć zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osób podane za pomocą formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, w szczególności do celów reklamowych. Po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie usuwamy zapytanie i związane z nim dane osobowe.

Zapisanie się do newsletterów i informacje handlowe.

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).  Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe będą przetwarzane dla usługi newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. W wskazanym powyżej celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, firma, adres e-mail. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres świadczenia usługi newslettera lub do czasu wycofania tej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania wskazanych danych uniemożliwi  realizowanie usługi newslettera.

2. Przekazywanie i usuwanie danych osobowych

Odwiedzanie strony internetowej i-teampolska.pl

Strona nie zbiera danych osobowych za wyjątkiem formularza kontaktowego online. Zebrane w formularzu online dane zostaną przekazane właściwej osobie kontaktowej w i-team Polska i nie są są przekazywane osobom trzecim.

Newsletter

Adres e-mail, który zostaje podany podczas rejestracji do newslettera, nie jest przekazywany osobom trzecim. Służy jedynie do umożliwienia wykonania wysyłki newslettera. Jeśli Użytkownik nie będzie chciał dalej otrzymywać biuletynu, adres e-mail zostanie usunięty.

Przekazywanie danych władzom i organom publicznym

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim spoza i-team Polska tylko wtedy, gdy właściwy organ publiczny lub instytucja państwowa zarządzi ich ujawnienie w indywidualnych przypadkach, do czego i-team Polska wtedy jest zobowiązany.

3. Wskazówki bezpieczeństwa

Wszystkie dane przechowywane w i-team Polska są chronione za pomocą środków fizycznych i technicznych, jak również proceduralnych, które ograniczają dostęp do informacji do osób upoważnionych zgodnie z polityką ochrony danych osobowych.

4. Pliki cookie

Na naszej stronie stosowane są „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe, , które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika,  za pomocą których zebrane są dane zawierające informacje o użytkowaniu (odwiedzane strony internetowe, liczba i czasy wejść, długość pobytu na podstronach itp.) Profile użytkowników są anonimizowane, zachowywane i mogą być analizowane w ramach statystycznej oceny, dla ew. umieszczenia reklam na innych stronach internetowych. Żadne dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nie są przechowywane w plikach cookie.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Linkedin (Linkedin Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies

  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  2. Informacja o zarządzaniu ustawienia plikami cookies ze względu posiadaną przeglądarkę internetową:

Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

5. Prawa Użytkownika

Przez cały czas Użytkownik ma prawo do uzyskiwania informacji o przechowywanych danych dotyczących swojej osoby, ich pochodzenia i celu ich przetwarzania.

Wyrażenie sprzeciwu

W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu dotyczących swoich danych zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do celów reklamy bezpośredniej. Prosimy o wysłanie w tym celu krótkiej wiadomości  e-mail na adres iod@i-teampolska.pl

Cofnięcie zgody  do wysyłki newslettera

W każdej chwili Użytkownik może odwołać zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez i-team Polska. Aby odwołać swoją zgodę, prosimy kliknąć na znajdujący się na dole newslettera link: rezygnacji z otrzymywania newslettera w jednej z otrzymanych wiadomości e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych.

Prawo do poprawiania/usuwania/ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania oraz prawo do przekazywania danych. Bez ograniczenia wszelkich innych administracyjnych lub środków prawnych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Właściwy organ nadzoru

W przypadku skarg dotyczących wykorzystania danych osobowych Użytkownik może również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz zobaczyć jak działa nasza maszyna?

Poznanie sposobu działania naszego sprzętu w realnych warunkach jest możliwe. Nasi technicy szczegółowo wyjaśnią zasady działania, eksploatacji i konserwacji. Dobiorą odpowiednią dla Twoich potrzeb wersję. Zamów niezobowiązującą prezentację.